Administration

 

I nedenstående finder du kontaktinfo til administrationen hos Kollegierne ved FA09.

Administrationen er behjælpelig med følgende:

  • Lejekontrakter
  • Husleje (opkrævning, indbetaling m.v.)
  • Fraflytning (opsigelse, genudlejning, flytteafregning)
  • Klager over overtrædelse af husordenen
  • Fremleje
  • Studietjek
  • Forbrugsregnskaber

Listen er ikke udtømmende og blot eksempler.

E-mail: kollegierne@fa09.dk

Telefon: +45 3288 6000

E-mail besvares alle hverdage.

Telefontider: mandag-torsdag mellem kl. 09:30-15:00 og fredag 09:30-12:00.

Ændring af kontakttider kan forekomme.