Beboerdemokrati

 

Det Nye Emdrupborg Kollegiet har sit eget demokratisk valgte beboerråd. Beboerrådets hovedansvar er at fungere som kontaktflade mellem beboerne og kollegiets administration og bestyrelse.

Beboerrådet afholder beboermøder, her kan beboerne samles og give deres mening til kende. Møderne giver også anledning til at beboerne kan give udtryk for eventuelle bekymringer og spørgsmål, de kunne have om livet på kollegiet. Såfremt beboerrådet ikke selv kan besvare spørgsmålene, videreformidles disse til administrationen og besvares hurtigst muligt. Det er også her man kan komme med idear og forslag til kollegiet, og få indflydelse på kollegiets udvikling. Beboermøder finder normalt sted ca. to gange pr. semester og kan ikke finde sted i sommer- eller jule ferieperioderne.

Beboerrådets medlemmer vælges af beboerne på beboermøder. Når de er valgt, kan alle medlemmer af rådet sidde i en periode på to år, før de skal genopstille. Beboerrådet mødes cirka en gang om måneden og har pligt til at mødes minimum 10 gange årligt.

To medlemmer af beboerrådet vælges også til bestyrelsen for Det Nye Emdrupborg Kollegium. Disse møder afholdes to gange årligt og giver beboerrådet mulighed for at fremlægge beboernes synspunkter for bestyrelsen.

Beboerrådet kan kontaktes på mail theresidents.council@gmail.com eller via vores Facebook-side.

 

Beboerrådsmedlemmer og stillinger

James Dyson Plumeridge, formand

Mihaela-Elena Nistor, næstformand

Marius Christian Mic, Kasserer

Rasmus Ring, Community & Project Manager

Dovydas Vaitkus, sekretær

Sophie Plumeridge

Emilia Grønbæk


Olivia Palmkvist, Suppleant

Isa Rasmussen, Suppleant